Laboratuvar-1

Zemin sondajı yapılması esnasında açılmış olan sondaj deliğine indirilen presiyometre aparatı ile kuyu cidarına basınç uygulanır. Bulunan değerler zemin araştırmalarında kullanılır. Presiyometre için sahaya giden mühendis bazı bilgileri de föyüne not eder.

İLETİŞİME GEÇ

Laboratuvar-2

Zemin sondajı yapılması esnasında açılmış olan sondaj deliğine indirilen presiyometre aparatı ile kuyu cidarına basınç uygulanır. Bulunan değerler zemin araştırmalarında kullanılır. Presiyometre için sahaya giden mühendis bazı bilgileri de föyüne not eder.

İLETİŞİME GEÇ

Laboratuvar-3

Zemin sondajı yapılması esnasında açılmış olan sondaj deliğine indirilen presiyometre aparatı ile kuyu cidarına basınç uygulanır. Bulunan değerler zemin araştırmalarında kullanılır. Presiyometre için sahaya giden mühendis bazı bilgileri de föyüne not eder.

İLETİŞİME GEÇ

Laboratuvar-4

Zemin sondajı yapılması esnasında açılmış olan sondaj deliğine indirilen presiyometre aparatı ile kuyu cidarına basınç uygulanır. Bulunan değerler zemin araştırmalarında kullanılır. Presiyometre için sahaya giden mühendis bazı bilgileri de föyüne not eder.

İLETİŞİME GEÇ